TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống có cồn )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống có cồn )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 390 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
2 394 CÔNG TY CP BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG