TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo, ngũ cốc, sản phẩm nghiền, đồ khô )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo, ngũ cốc, sản phẩm nghiền, đồ khô )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 96 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH
2 130 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH
3 131 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
4 170 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
5 192 CÔNG TY CP GENTRACO
6 216 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
7 220 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ FOCOCEV
8 276 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ HÙNG DUY
9 307 CÔNG TY CP GAVI
10 370 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN MINH
11 472 CÔNG TY CP VILACONIC
12 474 CÔNG TY CP TIẾN HƯNG