TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
2 59 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
3 118 CÔNG TY CP MASCOPEX
4 189 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
5 281 CÔNG TY CP GÒ ĐÀNG
6 343 CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4
7 372 TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1-CTCP
8 421 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX (CAMIMEX CORP)
9 483 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN
10 495 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HẢI