TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 315 CÔNG TY CP TRAPHACO
2 368 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
3 371 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
4 410 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
5 439 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
6 441 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
7 442 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
8 463 CÔNG TY CP SAO THÁI DUONG
9 497 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM