TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 314 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
2 321 CÔNG TY CP TRAPHACO
3 381 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
4 402 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
5 417 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
6 443 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
7 460 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
8 475 CÔNG TY CP SAO THÁI DUONG