TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 143 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
2 316 CÔNG TY CP TRAPHACO
3 327 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
4 360 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
5 361 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
6 386 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
7 402 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
8 406 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
9 431 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
10 456 CÔNG TY CP ARMEPHACO