TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh đồ dùng gia đình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh đồ dùng gia đình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 102 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
2 104 CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT
3 243 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE
4 432 CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT - TIỆP