TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 179 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
2 299 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG
3 332 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
4 352 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
5 380 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
6 465 CÔNG TY CP MIZA