TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 168 CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG
2 214 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
3 308 CÔNG TY CP NỘI THẤT HÒA PHÁT