TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh gỗ, sản phẩm từ gỗ và nội thất )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 172 CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG
2 441 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DHT
3 484 CÔNG TY CP NỘI THẤT 190