TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 109 CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2 301 CÔNG TY CP TICO
3 318 CÔNG TY TNHH VICO