TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 53 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
2 115 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
3 184 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
4 227 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
5 231 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á
6 257 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT
7 303 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LBM
8 318 CÔNG TY CP ĐẠI THIÊN LỘC
9 424 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH
10 428 CÔNG TY CP SIÊU THANH
11 498 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH