TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 53 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
2 115 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
3 184 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
4 227 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
5 231 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á
6 257 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT
7 303 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LBM
8 318 CÔNG TY CP ĐẠI THIÊN LỘC
9 320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM PHÁT
10 424 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH
11 428 CÔNG TY CP SIÊU THANH
12 498 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH