TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 41 CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
2 52 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
3 140 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
4 195 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
5 304 CÔNG TY CP SIÊU THANH
6 337 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
7 368 CÔNG TY CP KIM KHÍ QUỐC TẾ VIỆT NHẬT
8 430 CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN
9 490 CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN