TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 15 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
3 16 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
4 25 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HOÀ BÌNH MINH
5 137 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
6 185 CÔNG TY CP CITY AUTO
7 210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN
8 369 CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
9 387 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
10 414 CÔNG TY CP XNK MÁY VÀ PHỤ TÙNG
11 438 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
12 480 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
13 492 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG