TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 69 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2 171 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
3 200 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM
4 247 CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
5 260 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
6 263 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
7 273 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
8 284 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
9 322 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
10 356 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC