TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG NGUYÊN
2 254 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
3 292 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM
4 322 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
5 378 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
6 404 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
7 437 CÔNG TY CP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
8 477 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG