TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 60 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2 163 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
3 176 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
4 225 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
5 262 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
6 342 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
7 373 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
8 401 CÔNG TY TNHH VINA
9 490 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC