TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 25 CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN
2 63 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
3 162 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
4 232 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
5 233 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
6 294 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
7 300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG DŨNG
8 331 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
9 387 CÔNG TY TNHH VINA
10 397 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED