TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK KHAI ANH – BÌNH THUẬN
2 100 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
3 203 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
4 230 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
5 233 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
6 300 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
7 374 CÔNG TY TNHH VINA