TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 62 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2 141 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
3 195 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
4 196 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
5 261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG DŨNG
6 263 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
7 294 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
8 337 CÔNG TY CỔ PHẦN MC FISH VIETNAM
9 342 CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
10 364 CÔNG TY TNHH VINA