TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 122 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 144 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
3 163 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
4 206 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: JUNG SUNG KWAN MST: 0301446221 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 214 TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP
CEO: Thân Đức Việt MST: 0100101308 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
6 236 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
7 334 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
8 358 CÔNG TY CP DỆT 10/10
CEO: Dương Văn Bình MST: 0100100590 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục