TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 62 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 125 CÔNG TY CP SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO
3 132 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
4 160 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 172 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: LEE EUN HONG MST: 0301446221 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
6 179 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
7 219 TỔNG CÔNG TY MAY 10-CTCP
CEO: Thân Đức Việt MST: 0100101308 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
8 250 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG- CÔNG TY CP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
9 295 CÔNG TY CP GARMEX SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Ân MST: 0300742387 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
10 297 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN
CEO: Vũ Ngọc Thuần MST: 3600259810 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
11 359 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
CEO: Phan Thành Đức MST: 3700769438 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
12 376 CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
CEO: Hà Văn Duyệt MST: 0302641539 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
13 396 CÔNG TY CP EVERPIA
CEO: Lee Jae Eun MST: 0101402121 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
14 411 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC
CEO: Trần Anh Mạnh MST: 2400289171 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
15 425 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3
16 442 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
17 448 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục