TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 84 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 139 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
3 161 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
4 163 TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP
CEO: Thân Đức Việt MST: 0100101308 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 169 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: JUNG SUNG KWAN MST: 0301446221 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
6 198 CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
CEO: Mai Đức Thuận MST: 0301339188 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
7 333 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
8 335 CÔNG TY CP DỆT 10/10
CEO: Dương Văn Bình MST: 0100100590 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
9 469 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục