TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh trang phục )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 90 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
2 149 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
3 165 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
4 174 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 191 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: JUNG SUNG KWAN MST: 0301446221 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
6 193 TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP
CEO: Thân Đức Việt MST: 0100101308 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
7 343 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
8 350 CÔNG TY CP DỆT 10/10
CEO: Dương Văn Bình MST: 0100100590 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
9 353 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
10 369 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
11 438 CÔNG TY CP TUẤN ĐẠT
CEO: Trần Thị Dung MST: 4000378744 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
12 478 CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH