TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 412 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE