TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường biển )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường biển )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 250 CÔNG TY CP GEMADEPT
CEO: Nguyễn Thanh Bình MST: 0301116791 Ngành nghề: Vận tải đường biển
2 349 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
CEO: Lê Mạnh Tuấn MST: 0305475110 Ngành nghề: Vận tải đường biển
3 363 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CEO: Đoàn Đức Trọng MST: 0305390530 Ngành nghề: Vận tải đường biển