TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải hàng không )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải hàng không )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP HÀNG KHÔNG VIETJET
CEO: Nguyễn Thị Phương Thảo MST: 0102325399 Ngành nghề: Vận tải hàng không