TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 28 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
CEO: Lê Tánh MST: 0102182292 Ngành nghề: Viễn thông
2 52 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101778163 Ngành nghề: Viễn thông