TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Viễn thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 45 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101778163 Ngành nghề: Viễn thông
2 397 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)
CEO: Hà Thanh Hải MST: 0100683374 Ngành nghề: Viễn thông