Syntegration – giải pháp mới trong Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

21/07/2017

Chuyên mục:

Khi những phương pháp thông thường không còn giải quyết được vấn đề mới đang đặt ra cho doanh nghiệp, nhà quản lí cần tìm kiếm các phương án khác. Syntegration (tạm dịch: Đồng hợp) – phương pháp cho phép một nhóm khá nhiều người kết nối với nhau để đạt được những hiểu biết sâu sắc, những sự liên kết và đột phá trong một khung thời gian nhất định – đang khá phổ biên hiện nay.

Vietnam Report trân trọng giới thiệu bài viết của GS. Fredmund Malik, chuyên gia có ảnh hưởng hàng đầu thế giới về lãnh đạo và quản lý, nhà tư tưởng của lý thuyết Chuyển đổi vĩ đại thế kỉ 21. Theo GS. Peter Drucker – “cha đẻ” của Quản trị Hiện đại thế kỉ 20, ông chính là “hình tượng người chỉ huy trong cả lý thuyết lẫn thực hành quản lí”.

GS. Fredmund Malik, tác giả cuốn sách “Quản lí hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi”

Ảnh: GS. Fredmund Malik, tác giả cuốn sách “Quản lí hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi”

Các Giám đốc điều hành sẽ không nói là không có cách nào để quản lí sự thay đổi. Tuy nhiên, họ lại nói rằng nó không thể được quản lí bằng những phương pháp thông thường. Vậy những phương pháp thông thường để quản lí sự thay đổi là gì? “Nhóm” và làm việc nhóm, các buổi tọa đàm nhỏ, cuộc họp quản lí lớn, sự kiện ngoài trời và tất nhiên là cả cuộc họp nội bộ thông thường. So với một quy trình mới, những phương pháp truyền thống là quá yếu và chậm đối với yêu cầu về sự thay đổi một cách sâu sắc trong thời đại ngày nay.

1. Phương pháp luận Syntegration mang lại những gì?

Phương pháp Syntegration (tạm dịch: Đồng hợp) là quy trình đầy tính sáng tạo, có hiệu suất lớn và tốc độ cao giúp làm chủ những thách thức phức tạp nhất và những thay đổi lớn. Trong một Syntegration, 40 người có vai trò quan trọng nhất cùng nhau phát triển các giải pháp cho một chủ đề chính – được xác định bởi quản trị doanh nghiệp. Đây là cuộc họp lớn kéo dài 4 ngày trên “sân chơi bình đẳng” (không phải mỗi người chơi có cơ hội bình đẳng để thành công, nhưng tất cả đều chơi theo cùng một quy tắc).

Vào cuối Syntegration, những kết quả có được là:

- Các giải pháp cho chủ đề chính và những nhóm đối tượng cần thiết, có liên kết với nhau.

- Các mục tiêu và biện pháp cần triển khai.

- Phân tích và chẩn đoán toàn diện về các hệ thống quản lí đang có, cũng như khái niệm cần thiết về các mục tiêu và biện pháp.

- Khái niệm thực hiện các giải pháp đã chỉ ra trong (1) và (3).

- Giao trách nhiệm cho cá nhân thực hiện.

- Sáng kiến để củng cố kiến thức và trí tuệ thông qua sự tham gia đồng bộ, liên kết và giao hòa với nhau của những người được lựa chọn.

- Sự cải tiến có thể đo lường được trong văn hóa doanh nghiệp.

2. Các ứng dụng mẫu

Phương pháp Syntegration có thể được áp dụng cho những thách thức đến từ cuộc Chuyển đổi Vĩ đại đang diễn ra hiện nay. Đó là những vấn đề mà giải pháp cho chúng đòi hỏi sự thay đổi rất sâu sắc và nhanh chóng.

Những ứng dụng điển hình:

- Các dự án đổi mới phức tạp, kết hợp với một liên kết mới mang tính chiến lược.

- Giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, thường có liên quan đến việc cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp các ngành kinh doanh.

- Chiến lược tăng trưởng, có liên quan tới sự hợp tác giữa các tổ chức.

- Sự phát triển mô hình kinh doanh mới, định vị chiến lược liên quan đến các vấn đề về nhân sự và tổ chức.

- Hội nhập sau khi sáp nhập, kết nối các nền văn hóa khác nhau, phát triển bức tranh toàn cảnh về tương lai và hội nhập của cả hai công ty trong việc sáp nhập.

- Chuyển đổi cơ cấu tổ chức, liên quan đến vấn đề văn hóa doanh nghiệp và cải cách hệ thống quản lí cùng nhân sự, các quy định quản lí và lãnh đạo cần thiết.

- Những dự án số hóa lớn và phức tạp có liên quan tới sự can thiệp vào cơ cấu tổ chức, quy trình kinh doanh...

3. Tính độc lập với nội dung trong một thách thức

Syntegration có lợi thế lớn là không phụ thuộc vào nội dung cụ thể về mặt công việc trong một vấn đề thách thức. Tức là theo phương pháp, nội dung không quyết định việc áp dụng Syntegration, ví dụ như vấn đề chi phí, câu hỏi về chiến lược, sự thay đổi trong tổ chức, khai thác thị trường mới, dự án công nghệ thông tin, cải tiến sản phẩm và văn hóa tổ chức...

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quyết định áp dụng Syntegration dù các thách thức là phức tạp hay đơn giản, chúng được liên kết với nhau hay có thể làm theo cá nhân, chúng thay đổi nhanh chóng hay vẫn tương tối ổn định. Bởi vì yêu cầu về nội dung/chuyên môn hiểu theo nghĩa hẹp hơn đang được đảm bảo bằng cách chọn đúng người tham gia – điều mà Syntegration có thể làm được.

4. Một giải pháp hiệu quả cho những câu hỏi phức tạp

Nhiều chuyên gia và nhà quản lí – những người đồng thời mang tới và kết nối tri thức, kinh nghiệm và trí tuệ của mình – đảm bảo rằng hầu hết các giải pháp tối ưu luôn cần để giải quyết những thách thức phức tạp ngày nay. Sẽ là tốt nhất khi các thành viên tham gia có thể đồng ý về một sân chơi bình đẳng, với sự tham gia bình đẳng. Các giải pháp tối ưu được tạo ra khi những thách thức được giải quyết theo cách toàn diện, tập thể, đồng bộ và liên kết với nhau.

5. Tác động đồng thời trên một số mặt

Syntegration có hiệu quả về mặt công việc, văn hóa cũng như quản lí một cách đồng thời. Về mặt công việc, những giải pháp, mục tiêu, biện pháp sáng tạo và tối ưu hóa nội dung đang được tạo ra. Về mặt văn hóa, Syntegration giải phóng cho nguồn năng lượng xã hội mạnh mẽ. Cả cảm giác mạnh mẽ về sự đoàn kết và cam kết cá nhân đều được tạo ra bởi sự hợp tác này. Trong quá trình làm việc với các giải pháp, một nền văn hóa dựa trên sức mạnh chung và niềm tin chung, cũng như sự đồng thuận cao, đang được tạo ra. Các giải pháp phát triển có cơ hội thực hiện rất lớn do sự thống nhất về mặt văn hóa. Về mặt quản lí, những chất xúc tác để triển khai thực hiện những giải pháp tốt nhất đang được phổ biến rộng rãi.

6. Giải pháp về mặt quản lí, quản trị và lãnh đạo

Các buổi Syntegration là những cơ hội tối ưu để chẩn đoán toàn bộ hệ thống quản lí của công ty. Những điểm mạnh và điểm yếu trong hệ thống quản lí trở nên rõ ràng do quá trình giao tiếp đặc biệt của Syntegration. Điều này bao gồm chiến lược, cơ cấu, văn hóa, quản trị doanh nghiệp, nhiệm vụ công ty, chính sách công ty, lãnh đạo cũng như hiệu quả và hiệu suất quản lí. Khi kết thúc 4 ngày thực hiện Syntegration, những phân tích, chẩn đoán đáng tin cậy cho cấp quản lí trở nên rõ ràng, và nếu cần, sẽ là những khuyến cáo cho các biện pháp cần thiết để cải tiến.

7. Syntegration hoạt động như thế nào?

Phương pháp luận Syntegration bao gồm sự kết hợp của các loại quá trình giao tiếp khác nhau, được kết nối năng động với nhau. Theo quy tắc rõ ràng, các quy trình này hoạt động một cách đáng tin cậy và nhất quán, vì chúng tự điều chỉnh và hoạt động trong thực tiễn. Do đó, không có “phạm vi không hoạt động” nào tồn tại – điển hình của nhiều phương pháp truyền thống.

Tất cả đối tượng tham gia luôn hoạt động trong suốt quy trình Syntegration và đóng góp vào thành công chung. Cấu trúc quy trình đảm bảo rằng không ai có thể bị thụ động. Những người tham gia thường làm việc theo chủ đề của mình một cách tự nguyện và có cam kết lớn cho tới tận chiều muộn trong ngày. Một cường độ khó có thể quan sát được trong suốt quá trình kinh doanh thường chiếm ưu thế.

8. Trình tự thời gian

Một Syntegration tiêu chuẩn với 30 – 40 người tham gia thường kéo dài 4 ngày. Để tránh việc lập kế hoạch gây mâu thuẫn, có thể đề nghị chương trình kéo dài sang cả ngày cuối tuần.

9. Trình tự thủ tục

Việc áp dụng Syntegration theo các bước đã xác định rõ ràng, khách hàng có thể được hỗ trợ cẩn thận.

- Xác định chủ đề chính sẽ được giải quyết bằng Syntegration.

- Xây dựng chủ đề chính dưới hình thức thông điệp hành động được dẫn dắt theo các câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để...”. Câu hỏi này là mục tiêu định hướng nhằm bắt đầu quá trình và phương hướng cho giải pháp.

- Lựa chọn những ai tham gia là cần thiết để có giải pháp tối ưu cho câu hỏi mở đầu. Có hai tiêu chí cơ bản: thứ nhất, liên quan đến kiến thức của người tham gia; thứ hai, tầm quan trọng của họ trong mối quan hệ với văn hóa doanh nghiệp.

- Xác định ngày và địa điểm.

- Các giai đoạn tiếp theo sẽ theo một quy trình có cấu trúc rõ ràng, điều chỉnh giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện.

10. Thực hiện các giải pháp

Quá trình thực hiện tiếp theo được xác định theo mặt tổ chức và nhân sự trước buổi Syntegration, do đó việc thực hiện có thể được bắt đầu mà không có sự chậm trễ nào. Việc này rất nhanh thành công, bởi các nhà quản lí chính sẽ tham gia soạn thảo các biện pháp và giải pháp đồng thuận.

Thanh Huyền

Lược dịch theo bài nghiên cứu của GS. Fredmund Malik

Vietnam Report

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *