TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
2 470 CÔNG TY CP XI MĂNG YÊN BÌNH