TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 27 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
2 365 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES