TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 93 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC
2 482 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC