TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 315 CÔNG TY CP-TỔNG CÔNG TY MAY BẮC GIANG
CEO: Nguyễn Hữu Phải MST: 2400111910 Ngành nghề: Ngành may