TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 142 CÔNG TY CP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
2 288 CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ