TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Nam Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 173 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Ngành may
2 422 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ