TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 337 CÔNG TY CP DAMSAN
CEO: Vũ Huy Đông MST: 1000389853 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 382 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
CEO: Nguyễn Thị Mai MST: 1000400095 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt