TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Ninh Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Ninh Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 20 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
2 215 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÀNH
3 238 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH THI