TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lâm Đồng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lâm Đồng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 76 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM
2 490 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG