TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Phước )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Phước )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 104 CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC