TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 210 CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
2 261 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN
3 334 CÔNG TY CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
CEO: Nguyễn Quang Hiếu MST: 3500806844 Ngành nghề: Công nghiệp đóng tàu
4 486 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CEO: Đinh Chí Đức MST: 3500101386 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch