TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 261 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN
2 334 CÔNG TY CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
CEO: Nguyễn Quang Hiếu MST: 3500806844 Ngành nghề: Công nghiệp đóng tàu
3 486 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CEO: Đinh Chí Đức MST: 3500101386 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch