TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tiền Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 147 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH
2 320 CÔNG TY CP GÒ ĐÀNG
3 379 GROUP CÔNG THƯƠNG NGHIỆP ĐẦU TƯ MINH HƯNG
4 434 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG