TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hậu Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 42 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
2 196 CÔNG TY CP THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG VÀNG
3 343 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
4 378 CÔNG TY TNHH THANH KHÔI
5 390 CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG