TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
CEO: Lưu Tuyết Mai MST: 0100520429 Ngành nghề: Bán lẻ
2 216 CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO)
CEO: Đoàn Thị Mai Hương MST: 0301123125 Ngành nghề: Bán lẻ
3 487 CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
CEO: Nguyễn Hữu Hoạt MST: 0301860552 Ngành nghề: Bán lẻ