TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp đóng tàu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp đóng tàu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 334 CÔNG TY CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
CEO: Nguyễn Quang Hiếu MST: 3500806844 Ngành nghề: Công nghiệp đóng tàu