TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động công nghiệp khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động công nghiệp khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 134 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
CEO: Vũ Thanh Bình MST: 5200466372 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
2 140 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
CEO: Lê Hoàng Hà MST: 0100776445 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
3 206 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN
CEO: Nguyễn Tiến Hải MST: 0303738780 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
4 223 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
CEO: Nguyễn Đình Tâm MST: 0301464830 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
5 305 CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ
CEO: Vũ Tiến Dũng MST: 0100774920 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
6 377 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIM TÍN
CEO: Trần Thị Kim Quy MST: 0301911983 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác