TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP FPT
CEO: Bùi Quang Ngọc MST: 0101248141 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 98 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VMG
3 101 CÔNG TY CP PHẦN MỀM FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101601092 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
4 107 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
5 170 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TK - L
6 244 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
7 414 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
CEO: Hoàng Sĩ Hóa MST: 0300849034 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
8 422 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
9 497 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
CEO: Lê Ngọc Tú MST: 0101122893 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin