TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP FPT
CEO: Bùi Quang Ngọc MST: 0101248141 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 69 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101778163 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 110 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
CEO: Lê Tánh MST: 0102182292 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
4 111 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS)
CEO: Nguyễn Văn Khoa MST: 0104128565 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
5 113 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
6 121 CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS
CEO: Đinh Bá Thành MST: 0305749499 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
7 132 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
8 221 CÔNG TY CP DATVIET MEDIA
CEO: Đào Văn Kính MST: 0304752594 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
9 263 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TK - L
10 452 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN YEAH1
CEO: Đào Phúc Trí MST: 0304592171 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
11 471 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
CEO: Hoàng Sĩ Hóa MST: 0300849034 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin