TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP FPT
CEO: Bùi Quang Ngọc MST: 0101248141 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 57 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VMG
3 86 CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS
CEO: Đinh Bá Thành MST: 0305749499 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
4 100 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
5 153 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
6 158 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
CEO: Lê Tánh MST: 0102182292 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
7 171 CÔNG TY CP DATVIET MEDIA
CEO: Đào Văn Kính MST: 0304752594 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
8 219 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TK - L
9 439 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
CEO: Hoàng Sĩ Hóa MST: 0300849034 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
10 441 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX