TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

STT VNR500 Doanh nghiệp