TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khoáng sản, xăng dầu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khoáng sản, xăng dầu )

STT VNR500 Doanh nghiệp