TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 44 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 53 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 106 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
4 134 CÔNG TY CP DƯƠNG ĐÔNG- SÀI GÒN
5 149 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
6 171 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẦN GIỜ
7 182 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG
8 283 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
9 293 CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
10 324 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
11 364 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
12 468 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LONG THÀNH