TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 30 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 32 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 48 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
4 70 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX
5 73 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM
6 132 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
7 169 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG
8 183 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẦN GIỜ
9 195 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC
10 227 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP
11 273 CÔNG TY CP DƯƠNG ĐÔNG- SÀI GÒN
12 354 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
13 360 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
14 392 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
15 467 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH