TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, THUỐC LÁ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, THUỐC LÁ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 147 CÔNG TY CP GTNFOODS (GTNFOODS)