TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá )

STT VNR500 Doanh nghiệp