TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 50 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
2 335 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
3 363 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH