TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 13 CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TÂN LONG
2 228 CÔNG TY CP HÓA CHẤT Á CHÂU
3 316 CÔNG TY CP TICO
4 356 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
5 473 CÔNG TY CP SƠN Á ĐÔNG
6 499 CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG