TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 225 CÔNG TY CP HÓA CHẤT Á CHÂU
2 300 CÔNG TY CP TICO
3 321 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG