TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 84 CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
2 94 CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ
3 289 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIM TÍN
4 316 CÔNG TY CP SIÊU THANH
5 338 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN
6 434 CÔNG TY CP ĐIỆN MÁY R.E.E