TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 68 CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
2 98 CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ
3 222 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIM TÍN
4 287 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN
5 311 CÔNG TY CP SIÊU THANH
6 312 CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI
7 453 CÔNG TY CP ĐIỆN MÁY R.E.E
8 454 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
9 493 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ