TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 20 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
3 112 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH
4 143 CÔNG TY CP CITY AUTO
5 165 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
6 231 CÔNG TY CP DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ
7 327 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG