TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 5 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 21 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
3 30 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
4 146 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
5 165 CÔNG TY CP CITY AUTO
6 242 CÔNG TY CP Ô TÔ TMT
7 299 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
8 358 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
9 396 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
10 461 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG