TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 85 CÔNG TY TNHH VẠN LỢI
2 169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
3 328 CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI