TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vàng, bạc, đá quý )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vàng, bạc, đá quý )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
CEO: Đỗ Minh Đức MST: 0100365621 Ngành nghề: Vàng, bạc, đá quý
2 47 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)
CEO: Lê Trí Thông MST: 0300521758 Ngành nghề: Vàng, bạc, đá quý