TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Cung cấp, kinh doanh nước )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Cung cấp, kinh doanh nước )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 280 CÔNG TY CP NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
CEO: Trần Chiến Công MST: 3700145694 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước