19427
  

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Xếp hạng VNR500: 312(B2/2019)
Mã số thuế: 0305299779
Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 08-39143588
Fax: 08-39143209
E-mail: info@vcsc.com.vn
Website: www.vcsc.com.vn
Năm thành lập: 06/11/2011

Giới thiệu


Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007. Trải qua hơn 5 năm hoạt động, đên nay, VCSC được đánh giá là công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư hiệu quả nhất, với thị phần môi giới nằm trong danh sách các công ty hàng đầu. VCSC được đánh giá là một trong những công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tốt nhất với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng địa phương và toàn cầu. VCSC cũng được đánh giá là một trong số ít công ty chứng khoán đạt doanh thu và thị phần lớn nhất trong hoạt động ngân hàng. Năm 2012, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, VCSC vẫn hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 429 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng.Tin tức doanh nghiệp

Khi thị trường chứng khoán là tô phở ngon!

Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch HĐQT
Tô Hải Tổng Giám đốc
Đinh Quang Hoàn Phó TGĐ
Nguyễn Quang Bảo Phó TGĐ
Đoàn Minh Thiện Kế toán trưởng

Hồ sơ tổng giám đốc

Họ và tên Tô Hải
Nguyên quán Thái Bình

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Quản trị công nghiệp của Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của đại học Sydney, Úc

 

Quá trình công tác:

 • 1997 - 2000: Cán bộ dự án, Công ty Viễn thông Liên tỉnh, Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (Vietnam Telecom Nation)
 • 2001 - 2002: Chuyên viên phân tích, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
 • 2002 - 2003: Trưởng phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Đông Á
 • 2003 - 2007: Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc Chi nhánh TPHCM
 • 10/2007 - nay: Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt

Chức vụ hiện đang nắm giữ:

 • Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
 • Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) - Từ 07/04/2011
 • Thành viên HĐQT CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept) (HOSE: GMD) - Từ tháng 05/2008
 • Thành viên HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) - Từ tháng 06/2010
 • Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1)
 • Thành viên HĐQT CTCP Kho vận miền Nam (HOSE: STG) - Hết nhiệm kỳ từ 19/04/2012
 • Thành viên HĐQT CTCP Hàng tiểu thủ công nghiệp SG (ArtexSaigon) - Hết nhiệm kỳ từ 03/2012

Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin

Vốn điều lệ

398.400.000.000 VNĐ

Quy mô và Hoạt động SXKD/OPERATION

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sơ hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Vị thế của doanh nghiệp trong ngành

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
n = 36 m(ROA) = 423 m(ROE) = 891

Gửi tin nhắn phản hồi đến doanh nghiệp

cho phép upload : .xlsx;.xls;.doc;.docx;.pdf;.jpg;.gif;.png