TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 98 CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN MA SAN
CEO: Craig Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 115 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
4 179 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 470 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU