TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 48 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 92 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
3 97 CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CEO: Craig Richard Bradshaw MST: 0309966889 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 148 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
5 286 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYÊN
CEO: Nguyễn Văn Tốt MST: 4600201989 Ngành nghề: Bán lẻ khác
6 452 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU