TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đăk Lăk )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đăk Lăk )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 190 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK