TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 42 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 111 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
3 126 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
4 185 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT
5 233 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
6 236 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG
7 237 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
8 309 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
9 351 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU KHÍ MINH ĐỨC
10 481 CÔNG TY CP DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG