TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 58 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
2 89 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT
3 108 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
4 112 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
5 146 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
6 155 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
7 178 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
8 216 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO
9 459 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH