TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 82 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 98 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
3 133 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
4 151 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
5 194 CÔNG TY CP UNIBEN
6 212 CÔNG TY CP NAM VIỆT
7 217 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
8 248 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
9 260 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
10 273 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
11 349 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
12 412 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
13 413 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM
14 429 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
15 466 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ