TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 105 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 153 CÔNG TY CP NAM VIỆT
4 166 CÔNG TY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
5 170 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
6 174 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
7 220 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN
8 226 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
9 270 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS - F17
10 286 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
11 290 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
12 292 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
13 334 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
14 347 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN QUẢNG NINH
15 410 CÔNG TY CP KIÊN HÙNG
16 424 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
17 445 CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
18 464 CÔNG TY TNHH HUY NAM
19 468 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
20 476 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG