TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 89 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 93 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
3 99 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
4 150 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
5 179 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
6 212 CÔNG TY CP UNIBEN
7 246 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
8 251 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
9 298 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
10 305 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
11 416 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM