TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER)
2 38 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX
3 299 CÔNG TY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX
4 427 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI